نوع دومین (پسوند) قیمیت برای یک سال
.com / .net / .org /.info /.bz

40 هزار تومان

.ir

6 هزار تومان

برای درخواست ثبت دامنه از طریق فرم تماس با ما اقدام فرمایید

Royalfa
Royalfa